Klottersanering


Oönskat klotter är något som ökar hela tiden och är ett problem som många fastighetsägare råkar ut för till och från. Vi har god kunskap om detta och är klottret ofta återkommande erbjuder vi även att utföra arbetet med polisanmälan och eventuellt inlämning av fotografier till Polismyndigheten om så önskas.