Trappstädning

trappstadning1trappstadning1
trappstadning
trappstadning
Vi städar cirka 200 trapphus i veckan. Vi har antagit svårgripbara utmaningar ge-nom åren med objekt vars förutsättning-arna varierat kraftigt. Allt från ett "dock-hem" till saneringsnivå. Vi har ett mång-årigt samarbete med de flesta kunderna på detta område, och kunderna är fastig-hetsbolag av varierande storlek.